Thông tin liên lạc

Quý khách hàng có thể liên lạc bằng thư điện tử hoặc điện thoại.
Việc hồi âm qua thư điện tử có thể mất thời gian nên trong trường hợp khẩn cấp,quý khách vui lòng liên lạc bằng điện thoại
Lúc liên lạc, xin quý khách hãy xác nhận chính sách bảo mật thông tin dưới đây

Tên
*C?n thi?t

E-mail
*C?n thi?t

TEL
*C?n thi?t
- -
FAX
- -
Chính sách bảo
mật thông tin
*C?n thi?t


Nội dung thông
tin liên lạc
*C?n thi?t

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi tiếp nhận và lưu giữ thông tin cá nhân theo luật định
Khi quý khách liên lạc thì xin hãy xác nhận thông tin cá nhân và phương hướng bảo mật thông tin

Phương hướng bảo mật thông tin
  • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:
    khi quý khách liên lạc thì thông tin cá nhân của quý khách sẽ đươc lưu giữ và trong một số trường hợp có thể sẽ sử dụng thông tin trả lời của khách hàng.
  • Thông tin cá nhân của khách hàng không sử dụng cho mục đích khác, không tự động trao cho người thứ 3. Thông tin chỉ được tiết lộ khi có sự đồng ý của khách hàng.
  • Nếu thông tin công khai có sự thay đổi thì tùy trường hợp sẽ được sửa chữa tuân thủ theo luật Nhà Nước và các quy tắc khác hoặc xóa đi